Rozpowszechnianie i rozwijanie zainteresowań i umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży

Wdrażanie do rywalizacji sportowej, poprzez udział w zawodach pływackich.

Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych człowieka.

Promowanie Miasta i Gminy Skawina.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina.

KONTAKT: Klub Sportowy OPTIMA Skawina – Piotr Przywara tel. 606 262 218 mail: optimaskawina@gmail.com  oraz www.optimasport.pl. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Dział Sportu i Rekreacji, tel. 12 256 95 60 wew. 21, e-mail: camena@ckis.pl  oraz www.ckis.pl

Zapisy i szczegółowe informacje w komunikacie: pobierz