TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: Niedziela, 11 grudnia 2022 roku. Basen Camena, 32-050 Skawina ul. Żwirki i Wigury 11.

ORGANIZATOR: Klub Sportowy OPTIMA Skawina, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie (współorganizator)

HONOROWY PATRONAT: Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko

CELE ZAWODÓW: Rozpowszechnianie i rozwijanie zainteresowań i umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży. Wdrażanie do rywalizacji sportowej, poprzez udział w zawodach pływackich. Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych człowieka. Promowanie Miasta i Gminy Skawina.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina.

Zapisy i szczegółowe informacje w komunikacie: pobierz