TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Niedziela, 12 grudnia 2021 roku. Basen Camena, 32-050 Skawina ul. Żwirki i Wigury 11.

ORGANIZATOR:

Klub Sportowy OPTIMA Skawina,

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie (współorganizator)

HONOROWY PATRONATŚWIĘTY MIKOŁAJ !!!

CELE ZAWODÓW:

Rozpowszechnianie i rozwijanie zainteresowań i umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży.

Wdrażanie do rywalizacji sportowej, poprzez udział w zawodach pływackich.

Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych człowieka.

Promowanie Miasta i Gminy Skawina.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina.

UWAGA!!! Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania zapisów zawartych w Komunikacie Zawodów Pływackich i w Regulaminach obiektu, na którym rozgrywane są zawody. Należy podporządkować  się  wszelkim instrukcjom obowiązującym na terenie basenu, w tym dotyczących obostrzeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii, oraz stosowania się do poleceń upoważnionych pracowników obiektu. Zawody są uzależnione od aktualnych na dany dzień obostrzeń związanych z COVID-19.

Zapisy i szczegółowe informacje w komunikacie: pobierz