Nabór do sekcji sportowych Klubu Optima 2018/19

foka pomniejszona- bez tła_RGB

NABÓR DO SEKCJI SPORTOWYCH KLUBU „OPTIMA” SKAWINA W ROKU SZKOLNYM 2018/19

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU OD 5 DO 15 LAT

SEKCJA PŁYWACKA.

bdr

Od kilkunastu sezonów prowadzimy treningi z dziećmi i młodzieżą w Skawinie, rozwijając ich umiejętności pływackie i wdrażając do sportu wyczynowego. W ciągu tych lat wyszkoliliśmy bardzo dużą liczbę zawodników, która w znaczący sposób poprawiła swoje umiejętności pływackie.

Atutem prowadzonych przez nas zajęć jest fakt, że odbywają się one na wielu poziomach umiejętności od nauki i doskonalenia pływania, po profesjonalny trening. Zajęcia, odbywają się w godzinach popołudniowych w ciągu pięciu dni w tygodniu, dzięki temu, każdy uczestnik znajdzie dogodną dla siebie formę oraz termin zajęć. Treningi prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska i instruktorska w oparciu o nowoczesne formy i metody treningowe dopasowane do możliwości naszych podopiecznych. Zachęcamy naszych zawodników do zdrowej i uczciwej rywalizacji sportowej, biorąc udział w zawodach pływackich z dużymi sukcesami. Organizujemy również zawody wewnętrzne dla naszych zawodników, a także ogólnopolskie „Pływackie Mistrzostwa Skawiny”.

Zajęcia odbywają się na basenie Camena w Skawinie jeden, dwa lub trzy razy w tygodniu w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 16.00-18.00, w piątek 16.00-19.00 i w soboty 7.30-11.30.

Miesięczny koszt w roku szkolnym 2017/18 kształtował się następująco:

– raz w tygodniu godzina zegarowa 90 zł, godzina lekcyjna 70

– dwa razy w tygodniu godzina zegarowa 160 zł, godzina lekcyjna 130 zł

– trzy razy w tygodniu godzina zegarowa 190 zł

Cennik w roku szkolnym 2018/19 może nieco ulec zmianie.

Nabór do nowych grup odbędzie się w piątek 15.06.2018r lub 22.06.2018r o godzinie 19.10. lub po indywidualnym zgłoszeniu w innym terminie.

Harmonogram zajęć podamy zapisanym osobom pod koniec sierpnia mailowo.

Projekt zrealizowano ze środków budżetu Gminy Skawina

 

SEKCJA WROTKARSKA.

Rolkarze

Od czterech lat prowadzimy zajęcia w Krakowie w szkole podstawowej nr 53. Nasz klub posiada licencje Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich. W sezonie letnim zajęcia prowadzone są na torze szkolnym, w parku w Skawinie lub wokół toru kajakowego Kolna, a zimowym w hali sportowej.

Podczas naszych treningów, kształtujemy technikę jazdy na rolkach, jak również ogólny poziom sprawności fizycznej. Treningi prowadzą wykwalifikowani trenerzy i byli zawodnicy wrotkarstwa oraz łyżwiarstwa szybkiego, stosując różnorodne formy i metody, które aktywizują dzieci i młodzież oraz motywują do polepszania własnych umiejętności jazdy na rolkach. Zajęcia odbywają się w grupach dobranych pod względem wieku i umiejętności uczestników.

Bierzemy udział w rywalizacji sportowej, startując w imprezach wrotkarskich, zarówno międzyklubowych jak i ogólnopolskich. Jesteśmy również organizatorem Pucharu Małopolski we Wrotkarstwie Szybkim oraz ogólnopolskich zawodów sportowych „Pokonaj Focha”

Wyjaśniając – jazda na wrotkach, to jest to samo, co jazda na rolkach. Nazwę wrotkarstwo, stosuje się przy jeździe wyczynowej, natomiast rolkarstwo to termin potoczny.

Koszt 10 zajęć – godzina zegarowa – w roku szkolnym 2017/18 wynosił 150 zł . Cennik w roku szkolnym 2018/19 może nieco ulec zmianie.

Podział na grupy odbędzie się na pierwszych zajęciach we wrześniu. Termin rozpoczęcia zajęć oraz harmonogram podamy pod koniec sierpnia zapisanym osobom mailowo.

NOWOŚĆ!!! ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE

Zajęcia hala

Zajęcia, które chcemy rozpocząć po raz pierwszy od połowy września 2018. Będą miały na celu w szczególności zwiększenie ogólnej sprawności psychoruchowej, która w znacznym stopniu wpływa na harmonijny rozwój i usprawnienie organizmu dzieci.

Co ważne, każdy z uczestników zajęć zostanie przebadany przez profesjonalnego rehabilitanta w Centrum Fizjoterapii i Terapii Manualnej RehaMedical, co ułatwi instruktorom prowadzącym zajęcia kierunek pracy z dziećmi oraz ujawni ich deficyty i mocne strony. Badania dadzą również rodzicom ogólną wiedzę o poziomie sprawności ich dziecka.

Zajęcia będą prowadzone w grupach 10 osobowych dobranych pod względem wieku i sprawności fizycznej z wykorzystaniem różnorodnych form ruchowych t.j. gry i zabawy, gry zespołowe, lekka atletyka, elementy gimnastyki sportowej i korekcyjnej, zajęcia aerobikowe i taneczne.

Koszt 10 zajęć – godzina zegarowa – wynosi 150 zł. Zajęcia będą się odbywać w hali sportowej CKIS w środy w godzinach 16.00-18.00.

Podział na grupy odbędzie się na pierwszych zajęciach we wrześniu. Termin rozpoczęcia zajęć oraz harmonogram podamy pod koniec sierpnia zapisanym osobom mailowo.

Zapisy na zajęcia odbywają się drogą mailową – podając imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia oraz rodzaj zajęć.

Kontakt z organizatorem:

tel: 606262218 lub 511437889       e-mail:optimaskawina@gmail.com

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.